Bo w Nim żyjemy,
poruszamy się
i jeste¶my...
(Dz 17,28a)

e-kartki


czwartek, 27 kwietnia 2017


Sergiusza, Teofila, Zyty

 

 
 
 
HOMILIE:
IDˇC PO KRAWĘDZI

Urodziłam się w 1973 r. w Katowicach. Moi Rodzice (w tej chwili już obydwoje ¶więtej pamięci) podjęli decyzję, że mnie nie ochrzcz±.
POZDROWIENIE CNÓT

PO TYM POZNAJˇ

Człowiek pozostaje dla siebie istot± niezrozumiał±, jego życie jest pozbawione sensu, je¶li nie objawi mu się Miło¶ć, je¶li nie spotka się z Miło¶ci±...

KULT BEZ OFIAR

Najgorsze jest to, że sami dajemy powody, aby traktowano nasz± religijno¶ć z przymrużeniem oka. Co innego wyznajemy, a co innego czynimy
UKRYTA WIECZNO¦Ć

Z biblijnego punktu widzenia ważne jest nie to, jak wiele masz czasu, ale jak intensywnie przeżywasz ten, który dany Ci jest do dyspozycji
UWAGA! Je¶li zamieszczenie na stronie strefywiary.pl któregokolwiek z materiałów narusza czyje¶ prawa autorskie, prosimy o kontakt w celu dopełnienia formalno¶ci.